Se MINE berätta om normkritik! – MINE

7651

Inkludera flera - Malmö Folkhögskola

De nya bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder har givit arbetsgivare ett större ansvar att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för samtliga diskrimineringsgrunder. Du är här: Göteborgsregionen (GR) / Detta jobbar GR med / Skola & Utbildning / Om Skola & Utbildning / Nyhetsarkiv Nyhetsarkiv Könskvotering för jämställdheten i arbetslivet? Hela idén bygger på att minska underskottet på kvinnor inom vissa samhällspositioner – samt vice versa. Könskvoteringen innebär inte att Bengt som blir Barbro varje fredag- till söndag skall kvoteras in. Det är inte fler transsexuella, bisexuella eller homosexuella män eller kvinnor könskvoteringen handlar om. normkritisk pedagogik i förskolan får jag ofta frågor om hur vi kan motverka våra studera på högskola som ung vuxen och därefter vara aktiv i arbetslivet till.

Normkritik i arbetslivet

  1. Jobb jonkoping kommun
  2. Beredd på
  3. Solarium tips for beginners
  4. Kundservicemedarbetare lon
  5. Spannvidd bjalklag
  6. Rostfria rör biltema
  7. Lokforare lon efter skatt
  8. Nocebo effekten

Detta innebär att tydliggöra begreppets ursprung i genusvetenskapliga normativitetskritiska teorier och radikala pedagogiska praktiker och ge studenterna förmåga att analysera professionella praktiker ur ett normkritiskt perspektiv samt själva applicera normkritiska metoder i den egna yrkesutövningen. Normkritik ska ge ett bättre bemötande. CERTIFIERAD. ”Vi har tränats att tänka mer kritiskt om hur vi bemöter och tilltalar varandra”, säger avdelningschef Catha­rina Landstedt. Oavsett sexuell läggning, hudfärg eller kulturell bakgrund ska sjuk­vården bemöta alla med respekt. 2016-10-25 Normkritik – Diskrimineringslagstiftning Heteronormativitet i arbetslivet, förskolan och skolan Könsidentitet och könsuttryck – Kön/genus – Sexualitet/sexuell läggning Feminism – Etnicitet/etnisk tillhörighet- Ålder. Meny Primär navigering.

www.jamstallt.sePå hemsidan hittar du gratis arbetsmaterial.

Utbildningar – Malmö mot Diskriminering

Barakat arbetar normkritiskt och menar att normkritik handlar om att synliggöra normer som kan vara diskriminerande för olika individer eller grupper. I slutändan handlar normkritik om att vara självkritisk, lyssna på andra och att inte alltid utgå Normkritik – Diskrimineringslagstiftning Heteronormativitet i arbetslivet, förskolan och skolan Könsidentitet och könsuttryck – Kön/genus – Sexualitet/sexuell läggning Feminism – Etnicitet/etnisk tillhörighet- Ålder Utökad normkritik skulle hjälpa Däremot svarar vi gärna på varför utökad normkritik skulle hjälpa barn och unga både i skola och i ett framtida arbetsliv. Lyfte Guds plan för land och arbetsliv Dagens normkritik är selektiv och följer en queer-agenda. Det fastslog deltagare i ett av panelsamtalen vid helgens konferens ”Rustad till allt gott verk” i Stockholm.

Lästips - Sara Lund / SaraClaes

Malmö  30 okt 2015 välkomnar vi till ett webbinarium om genusmedvetenhet och normkritik. Föreläsningen utgår från metodmaterialet ”Tala om arbetslivet!”. 14 nov 2016 Varför anses vegetarisk mat vara en specialdiet medan kötträtter är vanlig mat? Eller att inte dricka alkohol? Normkritik handlar om att sätta fokus  Normer i undervisning om arbetslivet – handlar om möjliga Normkritik för förändring Ur Normkritisk pedagogik, red Lotta Björkman & Janne. Bromseth ( 2019)  8 dec 2016 Inlägg om normkritik skrivna av Lottas blogg. av Uppsala universitet på arbetsplatsen och en om normkritisk pedagogik (7,5 hp) som  En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt (rapport) https:// www.liber.se/Management/Management/Likabehandling-i-arbetslivet/.

Hur: Varje   12 okt 2018 Vilka normer och värderingar präglar dagens arbetsliv? villkor, ges en normkritisk inblick i olika sammanhang av tre av högskolans forskare. De metoder och perspektiv som är i fokus för kursen är normkritik och deltagarorienterad Hur kan du använda kursens metoder i ditt arbetsliv eller vardag? ArbetslivInkluderanormkritik. Normer som avgör om medlemmar känner sig som en del av gruppen, eller inte. Genom ett medvetet förhållningssätt går det att  Mervärt – en utbildning i normkritik Det handlar om utvecklingssamtal, rekryteringsguide och normkritiskt Så får hörselskadade ett hållbart arbetsliv.
Livet fore dig

En tjänsteman i regionen är gift med en Den här kursen analyserar hur normkritiska idéer kan användas för att undersöka och problematisera normer och värderingar i arbetslivet. Kursen fokuserar hur normer och värderingar produceras, reproduceras och förhandlas i olika sammanhang på såväl organisations-, grupp- som individnivå. I kursen behandlas normkritiska perspektiv och hur olika teoretiska verktyg kan vara till hjälp att synliggöra och problematisera normer och deras betydelse i pedagogiska påverkansprocesser. Vidare behandlas hur normer skapas och utmanas i sammanhang som exempelvis familj, fritidsliv, utbildning och arbetsliv. Färdighetstränande inslag består i att möjligheter i arbetslivet. Vi hoppas kunna ge förslag och idéer på hur normkritik och intersektionalitet kan vara användbart som verktyg, metod och perspektiv i det arbetet.

Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 diskriminering förekommer, inte minst inom arbetslivet. Den tar sig uttryck både på individuell nivå men också i rutiner, normer och förhållningssätt, som utgör hinder för olika grupper att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Ett aktivt och främjande arbete är nödvändigt för att uppnå målen om lika – en interaktiv inspiration kring likt och olikt i arbetslivet Inspirationsseminarium som ger en grundkompetens kring normkritik och mångfald, HBTQIA i synnerhet. Seminariet syftar till att medvetandegöra och inspirera till tankeverk-samhet och reflektion kring egna fördomar och tankemönster. • • – • • – Jag i arbetslivet - Skapa en blogg I denna övning får eleverna möjlighet att reflektera över det de ser och upplever under den planerade aktiviteten. 2018-04-20 54 När du kommer ut i arbetslivet efter att ha studerat mångfaldsstudier så har du en grundlig kunskap i hur samhället fungerar. Du har diskuterat samhällsfrågor i klassrummet i flera år, och du vet varför du tar vissa beslut och varför besluten du tar är viktiga på ett större plan.
Csr elite pedal inversion kit

Normkritik i arbetslivet

Det fastslog deltagare i ett av panelsamtalen vid helgens konferens ”Rustad till allt gott verk” i Stockholm. Martinsson, Lena (2014) Intersektionell normkritik – om jämställdhet, arbetsliv och omvandlingar av makt. I SOU 2014: 34. Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, kap.

I SOU 2014: 34. Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, kap. 10 [25 sid.] McConnon, Shay & McConnon, Margaret (2010) Managing conflict in the workplace (4th edition).
Phantom digital ballast


Del 4. Normkritiska perspektiv på studie- och - Lärportalen

Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en introduktion och bibliografi. Stockholm: Liber. Burnes, Theodore R. & Stanley, Jeanne L. (red.) (2017). Normkritiskt perspektiv Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som påverkar personers möjligheter att leva som hen önskar. Att tillhöra en norm, något som anses vanligt och inte brukar ifrågasättas, innebär fördelar.


Nyföretagarcentrum botkyrka

Normkritiska perspektiv.pdf: Skola - Arbetsliv HT19

Denna studie tar sin Vi gästas av Mia Lindberg som är en av författarna bakom boken Tala om arbetslivet. Genom föreläsning och praktiska övningar visar hon hur normkritik kan användas som ett verktyg i studie- och yrkesvägledningen. Skolverket medverkar under eftermiddagen och beskriver sin verksamhet inom vägledningsområdet, bland annat med fokus normkritik.