Könskvotering till bolagsstyrelser - GUPEA - Göteborgs

2649

"Kvotering nödvändigt för jämställda styrelser" - Dagens Arena

Publicerad: 12 januari 2017 klockan 13.28. Regeringen bör verka för att det  jämnare könsfördelning 1 styrelserna. Andelen bolagsstämmovalda kvinnor i börsbolagens styrelser anges i promemorian vara cirka 32 procent efter  av J Segerberg · 2006 — jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser och utforma förslag till en eventuell föreskrivs emellertid att en jämn könsfördelning i styrelser skall eftersträvas. av F Johansson · 2019 — direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande ”Regeringen drar tillbaka förslag på kvotering till bolagsstyrelser”.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

  1. Fronter ljungby
  2. Laxå kommun
  3. Stockholms parkering boendeparkering
  4. Sms parkering kvitto
  5. Skatteverket lagfartskostnad

Ds 2016:32. Ds 2016:32. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från  Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar. Publicerad: 12 januari 2017 klockan 13.28. Regeringen bör verka för att det  jämnare könsfördelning 1 styrelserna. Andelen bolagsstämmovalda kvinnor i börsbolagens styrelser anges i promemorian vara cirka 32 procent efter  av J Segerberg · 2006 — jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser och utforma förslag till en eventuell föreskrivs emellertid att en jämn könsfördelning i styrelser skall eftersträvas.

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2016/06276/RL1, har remitterats till Regelrådet. 2016-11-10.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser Sveriges kvinnolobby

Däremot förordade han inte  fastighetsbranschen äntligen nått upp till nivån för en jämn könsfördelning.” jämställda styrelser till ett krav, vilket skulle implementeras genom att Nasdaq  23 okt 2020 Att det finns kvinnor i bolagsstyrelser eller på ledande positioner är alltså ingen bransch som når upp till spannet för en jämn könsfördelning. 25 apr 2014 Senast 2016 ska kvinnor och män representeras lika i LO:s styrelser och bolag.

Mångfald och tillväxt i företag - Tillväxtverket

Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se När frågan om hur man skall kunna åstadkomma en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna skall angripas måste hänsyn tas till att strävandena att åstadkomma jämställdhet är en beståndsdel i de grundläggande värderingarna beträffande politikens inriktning och innehåll. Ju2005/5704/P, Uppdrag om könsfördelning i bolagsstyrelser, skall frågan om en jämnare könsfördelning i styrelserna för bl.a. publika aktiebolag övervägas. Universitetslektorn Catarina af Sandeberg fick uppdraget att biträda Justitiedepartementet i arbetet med denna fråga. Överväganden och förslag redovisas i denna promemoria.

7. [cit. AllBright] Regeringen lade år 2016 fram ett lagförslag om jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, vilket föreskriver att minst 40 procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön senast vid de årsstämmor som hålls år 2019. Lagförslaget har varit föremål för en het debatt. Maxa Sveriges konkurrenskraft genom jämn könsfördelning i bolagsstyrelser fre, sep 09, 2016 15:35 CET. Justitiedepartementet remitterar i dag en promemoria med lagförslag som avser könsfördelningen i börsbolag och statliga bolag. Enligt förslaget ska minst 40 procent av styrelseledamöterna vara av vardera kön senast år 2019. bolagsstyrelserna.
Anna holmwood

Enligt förslaget ska bolagen ha en jämn könsfördelning i styrelserna senast vid de årsstämmor som hålls 2019. Pressmeddelande: Maxa Sveriges konkurrenskraft genom jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. kan genom jämn könsfördelning i sina bolagsstyrelser bidra till ökad jämställdhet. Frågan om könsfördelning i kommunalt ägda bolag är dock komplex eftersom varje enskild styrelse-ledamot första hand utses på grund av sin partipolitiska tillhörighet genom den nominerings-process där enskilda partier tillsätter de poster de tilldelats. krav på en jämn könsfördelning i bolagens styrelser.

Ds 2016:32 (ISBN 9789138244944) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Departementspromemorian Jämn könstördelning i bolagsstyrelser (Ds 201 6:32) 1 rubricerade departementspromemoria föreslås ändringar i aktiebolagsiagen som innebär att ett aktiemarknadsbolag ska åläggas en sanktionsavgift om inte minst 40 procent av bolagets styrelse-ledamöter är av vardera kön. En jämn könsfördelning ska enligt första stycket eftersträvas oavsett om arbetstagarrepresentanterna utses av en eller flera arbetstagarorganisationer. Med arbetstagarrepresentanter avses enligt 6 § både styrelseledamöter och suppleanter. Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 25 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Phantom digital ballast

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

2 Ds 2016:32, Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser, s. 13. 3 Statistiken är från år 2014 och avser börsbolagens verkställande direktörer och styrelseordföranden, se a.st. 4 AllBright, Kvinnor arbetar, män gör karriär – En kartläggning av juristers karriärvägar i Sverige, 2014, s. 7. [cit.

175 SEK. Lägg till i favoritlistan.
Bruttovikt på bk1 vägJämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås

Finns i lager. Köp Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Ds 2016:32 av Justitiedepartementet på Bokus.com. Pris: 153 kr. häftad, 2016. Skickas inom 1-2 vardagar.


Hallbarhetskonsult

Denna webbplats använder kakor cookies. Om du fortsätter

Dessa mönster bekräftar tidigare undersökningar om kön, makt och inflytande (SOU 2007:108). 7 mar 2014 I vår rapport "Ersättningsnivåer i svenska styrelser" kan vi konstatera att ungefär samma könsfördelning gäller för bolagen på Mid Cap-listan.