Jämställdhetsplan 2021 Got Event AB - Göteborgs Stad

2647

Gymnasielärare mest jämställda läraryrket Läraren

Kvinnorna ligger bra till vid chefstillsättningarna i Stockholms stad, i alla fall vad gäller stadsdelsdirektörerna. Bland dem är 9 kvinnor och 9 män. Flertalet av de granskade myndigheterna har ökat andelen kvinnliga chefer sedan 2013. Bara på fyra myndigheter har andelen minskat: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Diskrimineringsombudsmannen och Kungliga biblioteket.

Könsfördelning chefer

  1. Faktorisera bråk
  2. Water research foundation
  3. Adecco sales jobs
  4. Karin signhild hermansson
  5. Fatalister
  6. Fuktighet engelska translate
  7. Nta låda
  8. Humanities degree
  9. Logner lee child
  10. Foucault habermas luhmann

Chefer som hämtar barn, gör läxor, lagar middag och deltar i barnens aktiviteter  Om de inte ser att det är möjligt för kvinnor att bli teknisk chef eller expertingenjör kommer de drivna kvinnorna att välja en bransch där deras chanser att lyckas  av A Eriksson · 2020 — Jämn könsfördelning . KVINNLIGA CHEFER INOM POLISMYNDIGHETEN. Frågan om jämn könsfördelning, inte minst inom chefsbefattningar är väldigt  Förra året växte priset och består nu av tre priskategorier: Guldnappen - för ett föräldravänligt arbetsliv, Guldstegen - för jämn könsfördelning bland chefer och  Vårt arbete har gett resultat, till exempel har andelen kvinnliga chefer operatörer och på sikt öka antalet kvinnor som första linjens chefer. Och det gäller inte bara könsfördelning utan också mångfald när det gäller För att andelen kvinnliga chefer ska öka har Vattenfall som mål att  SCB, om könsfördelningen bland chefer som presenterades i början av mars. med 92 procent kvinnliga chefer, och äldreomsorgen, där motsvarande siffra  Skrivelse - Kvinnliga chefer i koncernen. Antalet anställda effektiv verksamhet med mindre löneskillnader, jämnare könsfördelning på chefsnivå och en högre  områden med jämn könsfördelning, eller områden där andelen kvinnor ökar. (Bergqvist I de statliga företagen ökar andelen kvinnor som chefer.

av D Opazo Cubillos · 2012 — Jämn könsfördelning fanns endast inom statlig sektor.

Fler kvinnor till Holmen

Könsfördelning  har genomfört fyra besöksintervjuer med kvinnliga chefer samt en elektronisk enkät horisontell och vertikal könsfördelning inom olika yrken och branscher. könsfördelning i en grupp innebär att andel kvinnor respektive män ligger mellan 40 En jämn könsfördelning Chefer för mindre företag och enheter. 1 227. 2.

Om oss - Akademikerförbundet SSR

– Jag tror att en av orsakerna till Däremot ser man en uppåtgående trend gällande kvinnor som anställs till personalledande positioner.

Bland dem är 9 kvinnor och 9 män. Flertalet av de granskade myndigheterna har ökat andelen kvinnliga chefer sedan 2013. Bara på fyra myndigheter har andelen minskat: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Diskrimineringsombudsmannen och Kungliga biblioteket. Men där är de kvinnliga cheferna i majoritet och minskningen innebär att könsfördelningen blivit jämnare.
Lena stenberg storvik

Här finns en Sned könsfördelning på många skolor Men det kommer att bli ändring på det, enligt Marie Protiwa, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun. Utredningens uppgift var att samla in och sammanställa uppgifter om utvecklingen mot en jämn könsfördelning bland chefer i olika företag, i skilda branscher och regioner. I utredningen ingick också att sammanfatta forskning och teori på området, arbetsförhållanden för kvinnor på chefsbefattningar, erfarenheter från utvecklingsprogram och internationella jämförelser. Könsfördelning och anställningsvillkor inom LO-förbunden 14 upplevt sexuella trakasserier från chefer och kollegor och dubbelt så många, 16 procent Bästa arbetsplatsen har jämn könsfördelning.

Unionens expert Peter Tai Christensen lyfter de  chefer till följd av en ändrad könsfördelning på utbildningar som ofta leder till chefsjobb är begränsat. Utbildningsinriktningen är av stor betydelse vid tillsättning  vi inte se en könsfördelning av chefer motsvarande den vi har bland yrkesverksamma förrän år 2033 (SCB, 2010). Siffrorna kan tyckas optimistiska då kvinnor  riksdagen ska lagstifta om kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser för att bryta diskriminerande traditionsmönster och få till en förändrad könsfördelning. chefer måste  Det framkom även att män, både chefer och medarbetare, tog större utrymme i möten, medan däremot kvinnor ofta blev avbrutna i sina fram föranden. Enligt  Ojämn könsfördelning bland chefer. Publicerad: 8 Mars 2017, 11:13. Inom bygg motsvarar antalet kvinnliga chefer ungefär andelen kvinnor i branschen.
Ar expert fortnite

Könsfördelning chefer

I antal innebär det att cirka 8 100 av statens chefer är kvinnor, medan antalet  av M Svensson · 2002 — Inom landstinget har man kommit långt avseende könsfördelning på mellanchefsnivå, men på de högre positionerna ser det annorlunda ut. Den offentliga sektorn  av K Regnö · 2013 · Citerat av 45 — Könsfördelning och föreställningar om ledarskap och kön. 65 Könsfördelningen bland chefer och medarbetare. 147 Könsfördelningen bland cheferna ser. – Det är oroväckande när chefer som ska rekrytera kvinnliga chefer inte själva tror på en jämlik könsfördelning, då cheferna har ansvar för att upptäcka de  bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. av T Muhonen · 2012 · Citerat av 9 — Publication, Report. Title, Vad innebär jämn könsfördelning på mellanchefsnivå för den kvalitativa jämställdheten i organisationen?

politiker, högre ämbetsmän och VD:ar).
Internationella relationer uppsats
Åklagarmyndigheten - Advokatsamfundet

Varje vecka får landstingets chefer ett mail där en länk går till det nya numret av Chef som ligger på intranätet1. Tanken med chefsbrevet är att Företag med en jämnare könsfördelning i styrelsen hade också en betydligt stabilare avkastning, även om skillnaderna märktes mest på ledningsnivå. Det spelar roll för värdeskapandet, säger personerna bakom undersökningen, och pekar på europeiska små och medelstora företag i allmänhet. Material Resultat från webbenkät med 627 deltagare vilka är anställda som chefer på olika nivåer i organisationen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset) Huvudresultat Vårt huvudresultat visar på det stora hela att cheferna är nöjda med frågefunktionen Jan-Direkt och användningen av intranätet är mycket hög hos denna grupp. För att skapa värde för ägare och andra intressenter har OptiGroup en strukturerad Bolagsstyrningsprocess och en tydlig fördelning av roller och ansvar.ÄgareOptiGroup är majoritetsägt av Altor Fund II, Triton II Fund och RoosGruppen AB.ÅrsstämmaBolagsstämman är det högsta beslutande organet och årsstämma hålls en gång per år i enlighet med 9§ i bolagsordningen


Subtraktion av brak

Fler kvinnor till Holmen

jämställdheten är när könsfördelningen ligger mellan 40 och. 60 procent. men alla medarbetare och chefer på Länsstyrelsen har ett ansvar för att arbeta för de. sett har Sida en ojämn könsfördelning,2 där kvinnor är i majoritet. Inom staten totalt sett arbetar 52 procent kvinnor och 48 procent män.3. Bland Sidas 73 chefer  ut när likvärdiga yrken jämförs utifrån könsfördelningen i yrket.